info@sfconstruction.se Björnbäcksvägen 7, 611 70 JÖNÅKER

MILJÖ & KVALITÉ

Här kan du läsa vad vi gör för att hela tiden förbättra vårt arbete inom miljö och kvalitét. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

AFFÄRS- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

SF Construction AB skall genom att ta ansvar, genom stort entreprenörskap och ett personligt engagemang i varje uppdrag tillhandahålla marknadens mest kostnadseffektiva och hållbara lösningar inom riv- industri- och skadesaneringsområdet.

Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi skall uppfylla legala krav och andra relevanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet skall genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov och förväntningar för att leverera lösningar som leder mot en hållbar framtid. På SF Construction strävar vi efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö.

ARBETSMILJÖPOLICY

– Inom SF Construction erbjuder vi en god, säker och stimulerande fysisk- och psykisk arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel och lönsamhet.

Med en god arbetsmiljö menas att arbetstagarna får känna sig kompetenta, betydelsefulla, delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Samtliga arbetstagare skall trivas och känna sig säkra på sin arbetsplats.

Inom SF Construction innebär detta att:
– Arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet genomsyra hela företaget, beröra samtliga anställda och är en integrerad del av den dagliga verksamheten.

– Riskerna skall minimeras genom underhåll av maskiner och utrustning, tillhandahållande av skyddsutrustning samt genom utbildning i förebyggande skyddsfrågor och säkerhetstänkande samt metod och maskinkunskap.

– Varje arbetstagare tar ansvar för såväl sin egen som kollegornas säkerhet.

– Vi identifierar och följer relevant lagstiftning och branschspecifika regler. Samtliga arbetstagare ansvarar för att de känner till, förstår och efterlever kraven.

– Vi arbetar för att motverka ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet.

– SF Construction AB’s arbetsplatser skall vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

– Våra arbetstagare skall ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet.